Các Điều khoản và Điều kiện sau đây được áp dụng cho việc sử dụng trang web và việc sử dụng toàn bộ thông tin, dữ liệu, chức năng và bất kỳ tài liệu nào khác trên trang web này.

Các Quy tắc đầu tiên bạn cần phải biết khi sử dụng dịch vụ trên trang web Abccounter:

Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.
Không đăng tải hay bình luận các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Không lợi dụng để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
GIỚI THIỆU DỊCH VỤ Abccounter

Abccounter (hoặc “chúng tôi”) cung cấp dịch vụ xem tin tức và video online, bao gồm những chương trình chọn lọc với nhiều thể loại TV Show, phim, giáo dục, âm nhạc, clip ngắn và những nội dung khác (gọi chung là “Nội dung”). Dịch vụ video của chúng tôi, nội dung, hệ thống streaming, Video Player và những tính năng, công cụ, ứng dụng khác hoặc những dịch vụ đi kèm phát sinh trong quá trình phát triển và nâng cấp dịch vụ trong tương lai gọi chung là “cộng đồng Abccounter”.

Nội dung được cho phép xem thông qua các phương thức sau: (Gọi chung là Phương thức)

Xem tại website abccounter.com
Website liên kết của Abccounter.
Những website khác mà người sử dụng hoặc điều hành website được phép nhúng Video.
Ứng dụng do Abccounter sở hữu, tính năng hoặc ứng dụng của Abccounter cài đặt trên các thiết bị.
Việc bạn truy cập, duyệt và sử dụng Abccounter (bao gồm truy cập Nội dung) bằng các Phương thức trên có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với Điều khoản sử dụng (“Điều khoản sử dụng” hoặc “Điều khoản”) và bất kì thỏa thuận cấp phép khác dành cho người sử dụng đầu cuối được đi kèm với các ứng dụng của Abccounter, tính năng hoặc thiết bị.